Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Obsession (2)

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Νέα κυβέρνηση

Mακάρι να ορκίζονταν πάνω σε ΑΤΜ, θα ήταν πιο ειλικρινές.

Τον Θεό που να τον βρεις, να τον καταγγείλεις για το κράτος πρόνοιας και τις περικοπές;

*Bingo comment by Evri

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Philip Larkin - This Be The Verse

They fuck you up, your mum and dad.
They ma...y not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppy-stern
And half at one another's throats.

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don't have any kids yourself.

Thank you P*

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011